__________________________________________________________________

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Inicjatywnego ds. opracowania LSR, podczas którego podjęto decyzje o ostatecznych rozwiązaniach zawartych w LSR na lata 2023-2027. Zachęcamy do zapoznania się z treścią protokołu.

Projekt LSR na lata 2023-2027 zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu Członków LGD, które odbędzie się 2 czerwca 2023 roku.

 

Protokół ze spotkania Zespołu Inicjatywnego z dnia 31.05.2023 r. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces opracowania LSR na lata 2023-2027!