__________________________________________________________________

 
Serdecznie zapraszamy młodzież poniżej 25 roku życia zamieszkującą obszar LGD "Beskid Gorlicki" (tj. Powiat Gorlicki poza Miastem Gorlice) do udziału w badaniu ankietowym.


Ankieta internetowa przeprowadzana jest w celu poznania opinii młodych ludzi, aby planowane w przyszłości działania realnie odpowiadały także na Wasze problemy oraz potrzeby.


Ankieta dostępna jest pod linkiem

 

Prosimy o jej wypełnienie do dnia 15 listopada 2022 roku.

Wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe zapraszamy do aktywnego udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres 2023-2027.


Proces opracowania LSR rozpoczynamy od organizacji spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 22-24.08.2022 r. na obszarze każdej z gmin objętej działaniem LGD "Beskid Gorlicki". 

Podczas spotkań zostanie przeprowadzona m.in. analiza mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb oraz kierunków rozwoju obszaru LGD.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!


Harmonogram spotkań