__________________________________________________________________

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Inicjatywnego ds. opracowania LSR, podczas którego podjęto decyzje o ostatecznych rozwiązaniach zawartych w LSR na lata 2023-2027. Zachęcamy do zapoznania się z treścią protokołu.

Projekt LSR na lata 2023-2027 zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu Członków LGD, które odbędzie się 2 czerwca 2023 roku.

 

Protokół ze spotkania Zespołu Inicjatywnego z dnia 31.05.2023 r. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces opracowania LSR na lata 2023-2027!

 

 

W związku z finalizacją prac nad LSR na lata 2023-2027 zapraszamy do zapoznania się z dotychczas wypracowanymi przez LGD materiałami w zakresie:

- Analiza potrzeb i potencjału LSR

- Cele i przedsięwzięcia LSR

- Budżet LSR

- Monitoring i ewaluacja LSR

Jednocześnie informujemy, że uwagi do w/w dokumentów można składać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag w terminie do dnia 31 maja 2023 r., do godz. 15:00 pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w biurze LGD „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liczy się data i godzina wpływu uwag do biura LGD.


Formularz zgłaszania uwag

 


W dniu 17 maja 2023 roku w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się spotkanie Zespołu Inicjatywnego ds. opracowania LSR na lata 2023-2027.


Poniżej zamieszczamy prezentację oraz materiały wypracowane przez Zespół Inicjatywny podczas spotkania.


Zapraszamy do składania uwag oraz sugestii do dotychczas przyjętych założeń LSR
na przygotowanym w tym celu Formularzu zgłaszania uwag.


Prosimy o składanie propozycji zmian w terminie do dnia 26 maja 2023 r., pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w biurze LGD „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice lub przesyłania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Protokół ze spotkania Zespołu Inicjatywnego z dnia 17.05.2023

Prezentacja 17.05.2023

Formularz zgłaszania uwag

 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w proces opracowania LSR!

 

 

LGD "Beskid Gorlicki" finalizuje prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

 
W związku z tym serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców do udziału w spotkaniu podsumowującym prowadzone konsultacje społeczne.

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., (tj. wtorek), w godz. 13:00 - 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice (Sala posiedzeń nr 104).


Program spotkania:

- określenie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD

- określenie proponowanych celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów w oparciu o główne cechy podejścia LEADER

- określenie planowanych działań (przedsięwzięć)

- określenie grup docelowych

- określenie grup defaworyzowanych - tj. grup osób w niekorzystnej sytuacji

- konsultacje propozycji systemu zarządzania, monitorowania i ewaluacji strategii

- konsultacje planu finansowego LSR.

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu!

 

Zaproszenie - plakat